NJ 201-461-1222 · NY 212-678-1222 · NY 718-461-1222

 

[뉴질랜드] 호주 & 뉴질랜드 남북섬 9박 10일
  호주 & 뉴질랜드 남북섬 9박 10일              
  • 기간 : 9박 10일
  • 출발일 : 1차~3차 10/12, 10/19, 10/26,                                  $ 1.690 + 항공                                                              4차 : 11 /16 $ 1.850 + 항공                                       5차 : 11 /23 $ 2.100 + 항공
  • 상품가 : $1690 ~ + 항공
  • 최소인원 :
오클란드 – 와이토모 – 로토루아 – 퀸스타운 – 밀포드 – 트와이젤 – 크라이스트 – 시드니 – 블루마운틴

.